Chi tiết
Hồ Điệp 28
  • Thông tin chi tiết
Sản phẩm khác
mapyoutubeZALOFACEBOOK
$(document).ready(function(a){$(".danhgiasao span:lt(0)").addClass("active"),$(".danhgiasao span").hover(function(){var a=$(this).data("value");$(".danhgiasao span").removeClass("hover"),$(".danhgiasao span:lt("+a+")").addClass("hover")},function(){$(".danhgiasao span").removeClass("hover")}),$(".danhgiasao span").click(function(){var a=$(".danhgiasao").data("url"),n=$(this).data("value");$.ajax({type:"post",url:"ajax/danhgiasao.php",data:{giatri:n,url:a},success:function(a){1==a?($(".danhgiasao span:lt("+n+")").addClass("active"),alert("Bạn đánh giá là: "+n+"/10"),$(".num_danhgia").html(+n+"/10")):2==a?alert("Bạn đã đánh giá rồi.Vui lòng đánh giá lại sau 24h.Cảm ơn"):alert("Hệ thống bị lỗi, xin quý khách chuyển sang mục khác.")}})})});